ยินดีต้อนรับสู่......เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ปี 2015 ครั้งที่ 11
ข่าวสาร
 •          ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่าสสวท.ร่วมกับสถนบันเกอเธ่ประเทศไทย และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมทั้งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจะจัดพิธีเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ […]

  แสงเหนือ หนังเปิดเทศกาลภาพยนต์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 11

           ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่าสสวท.ร่วมกับสถนบันเกอเธ่ประเทศไทย และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมทั้งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจะจัดพิธีเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ […]

 • สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ      การจัดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ.2558 นี้ คณะกรรมการจัดงานได้กำหนดหัวข้อการจัดงานว่า “ปีสากลแห่งแสง” […]

  สารจากผู้อำนวยการ

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ      การจัดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ.2558 นี้ คณะกรรมการจัดงานได้กำหนดหัวข้อการจัดงานว่า “ปีสากลแห่งแสง” […]

 •   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดงานวันวิทยาศาสตร์น้อย 2558 (Little Scientists’ Day 2015) ในหัวข้อ […]

  สสวท. จัดวันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2558 ท่องโลกกาลเวลา

    สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดงานวันวิทยาศาสตร์น้อย 2558 (Little Scientists’ Day 2015) ในหัวข้อ […]

ภาพยนตร์
 • ภาพตัวอย่าง เรื่องย่อ ที่ผ่านมา แสงได้รับการเปรียบเทียบให้เป็น “ผู้ให้ชีวิต” แต่คนช่างสงสัยคนหนึ่งพยายามที่จะดึงแสงจากสถานะศักดิ์สิทธิ์เพื่อเปิดเผยข้อเท็จจริงในแง่มุม   ของธรรมชาติ และวิทยาศาสตร์

  สัมพัทธภาพแห่งแสง

  ภาพตัวอย่าง เรื่องย่อ ที่ผ่านมา แสงได้รับการเปรียบเทียบให้เป็น “ผู้ให้ชีวิต” แต่คนช่างสงสัยคนหนึ่งพยายามที่จะดึงแสงจากสถานะศักดิ์สิทธิ์เพื่อเปิดเผยข้อเท็จจริงในแง่มุม   ของธรรมชาติ และวิทยาศาสตร์

  อ่านต่อ...

 • ภาพตัวอย่าง เรื่องย่อ เกาะบอร์เนียวหนึ่งในระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่นี่มีป่าดงดิบที่สูงเสียดฟ้า และยังไม่มีผู้ใดกล้ำกรายที่ป่าแห่งนี้คือที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดรวมไปถึงสัตว์ที่บินได้มากกว่า

  รายการ พลังชีวิต 2 ตอน มหัศจรรย์ป่าบอร์เนียว

  ภาพตัวอย่าง เรื่องย่อ เกาะบอร์เนียวหนึ่งในระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่นี่มีป่าดงดิบที่สูงเสียดฟ้า และยังไม่มีผู้ใดกล้ำกรายที่ป่าแห่งนี้คือที่อยู่ของสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดรวมไปถึงสัตว์ที่บินได้มากกว่า

  อ่านต่อ...

 • ภาพตัวอย่าง เรื่องย่อ ข้อเท็จจริงก็คือ “เราผลิตพลาสติกในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมามากกว่าที่เคยผลิตในศตวรรษที่แล้ว” การผลิตพลาสติกกำลังมีผลกระทบอย่างมากต่อสิ่งแวดล้อม ที่น่าตกใจคือ เกือบครึ่งของพลาสติกที่เราใช้

  รายการ I Got It! ตอน ขยะพลาสติกในมหาสมุทร

  ภาพตัวอย่าง เรื่องย่อ ข้อเท็จจริงก็คือ “เราผลิตพลาสติกในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมามากกว่าที่เคยผลิตในศตวรรษที่แล้ว” การผลิตพลาสติกกำลังมีผลกระทบอย่างมากต่อสิ่งแวดล้อม ที่น่าตกใจคือ เกือบครึ่งของพลาสติกที่เราใช้

  อ่านต่อ...

Award-winning Films 2014