ยินดีต้อนรับสู่......เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ปี 2016 ครั้งที่ 12
ข่าวสาร
 •          ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่าสสวท.ร่วมกับสถนบันเกอเธ่ประเทศไทย และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมทั้งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจะจัดพิธีเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ […]

  แสงเหนือ หนังเปิดเทศกาลภาพยนต์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 11

           ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่าสสวท.ร่วมกับสถนบันเกอเธ่ประเทศไทย และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมทั้งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจะจัดพิธีเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ […]

 • สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ      การจัดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ.2558 นี้ คณะกรรมการจัดงานได้กำหนดหัวข้อการจัดงานว่า “ปีสากลแห่งแสง” […]

  สารจากผู้อำนวยการ

  สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ      การจัดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ.2558 นี้ คณะกรรมการจัดงานได้กำหนดหัวข้อการจัดงานว่า “ปีสากลแห่งแสง” […]

 •   สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดงานวันวิทยาศาสตร์น้อย 2558 (Little Scientists’ Day 2015) ในหัวข้อ […]

  สสวท. จัดวันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2558 ท่องโลกกาลเวลา

    สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดงานวันวิทยาศาสตร์น้อย 2558 (Little Scientists’ Day 2015) ในหัวข้อ […]

กิจกรรมทดลอง
       


ภาพยนตร์
 • เรื่องย่อ การเดินทางค้นหาไปบนเส้นทางสายคณิตศาสตร์นี้แสดงให้เห็นถึงพลังของคณิตศาสตร์ พร้อมตอบโจทย์คำถามที่ว่าคณิตศาสตร์นั้นคือภาษาของจักรวาล หรือว่ามันเป็นเพียงประดิษฐกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น คณิตศาสตร์มีอยู่แทบทุกที่ ตัวอย่างที่เราพบเห็นได้ก็เช่น เมล็ดทานตะวันที่เรียงตัวกันเป็นรูปเกลียวอยู่ในจานดอก ซึ่งถือเป็นพื้นฐานที่นำไปสู่การค้นพบสำคัญ ๆ ทางวิทยาศาสตร์มากมาย […]

  ความลึกลับของคณิตศาสตร์

  เรื่องย่อ การเดินทางค้นหาไปบนเส้นทางสายคณิตศาสตร์นี้แสดงให้เห็นถึงพลังของคณิตศาสตร์ พร้อมตอบโจทย์คำถามที่ว่าคณิตศาสตร์นั้นคือภาษาของจักรวาล หรือว่ามันเป็นเพียงประดิษฐกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น คณิตศาสตร์มีอยู่แทบทุกที่ ตัวอย่างที่เราพบเห็นได้ก็เช่น เมล็ดทานตะวันที่เรียงตัวกันเป็นรูปเกลียวอยู่ในจานดอก ซึ่งถือเป็นพื้นฐานที่นำไปสู่การค้นพบสำคัญ ๆ ทางวิทยาศาสตร์มากมาย […]

  อ่านต่อ...

 • เรื่องย่อ กั้งเป็นสัตว์น้ำตัวน้อย แต่ชกได้แรงเกินตัว มันสามารถโจมตีเหยื่อแบบครั้งเดียวอยู่หมัดโดยใช้ขาคู่หน้าขนาดใหญ่ดีดออกจากตัวไปอย่างแรง แรงดีดนี้รุนแรงมากจนทำให้เปลือกของเหยื่อไม่ว่าเปลือกกุ้งหรือเปลือกหอยแตกจนป่นปี้ สารคดีนี้ถ่ายทอดความลึกลับที่แฝงเร้นอยู่ในชีวิตของสัตว์นักรบน้อยที่เหี้ยมหาญสายพันธ์กั้งตั๊กแตนเจ็ดสีซึ่งมีชีวิตอยู่ในทะเลรอบเกาะบาหลี อินโดนีเซีย

  มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ตอน นักชกแห่งท้องทะเล

  เรื่องย่อ กั้งเป็นสัตว์น้ำตัวน้อย แต่ชกได้แรงเกินตัว มันสามารถโจมตีเหยื่อแบบครั้งเดียวอยู่หมัดโดยใช้ขาคู่หน้าขนาดใหญ่ดีดออกจากตัวไปอย่างแรง แรงดีดนี้รุนแรงมากจนทำให้เปลือกของเหยื่อไม่ว่าเปลือกกุ้งหรือเปลือกหอยแตกจนป่นปี้ สารคดีนี้ถ่ายทอดความลึกลับที่แฝงเร้นอยู่ในชีวิตของสัตว์นักรบน้อยที่เหี้ยมหาญสายพันธ์กั้งตั๊กแตนเจ็ดสีซึ่งมีชีวิตอยู่ในทะเลรอบเกาะบาหลี อินโดนีเซีย

  อ่านต่อ...

Award-winning Films 2015