ภาพยนตร์นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม

  • เรื่องย่อ แม้ว่าขนาดของมันจะหดตัวลงจากเดิมอย่างต่อเนื่อง แต่ทะเลสาบคีมเซก็ยังถือว่าเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของแคว้นบาวาเรีย เยอรมนี โดยมีทำเลที่ตั้งอยู่ที่ตีนเขาของเทือกเขาแอลป์ในเขตของแคว้นบาวาเรีย

    มหัศจรรย์ชีวิตแห่งทะเลสาบคีมเซ

    เรื่องย่อ แม้ว่าขนาดของมันจะหดตัวลงจากเดิมอย่างต่อเนื่อง แต่ทะเลสาบคีมเซก็ยังถือว่าเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดของแคว้นบาวาเรีย เยอรมนี โดยมีทำเลที่ตั้งอยู่ที่ตีนเขาของเทือกเขาแอลป์ในเขตของแคว้นบาวาเรีย

    อ่านต่อ...