The Show with the Mouse: Children Imagine the Future

KInder-sehen-in-die-Zukunft_kuh-660x330

The-Show-with-the-Mouse-Children-Imagine-the-Future

 

ภาพยนตร์ขนาดสั้นสำหรับเด็กเรื่องนี้เปี่ยมไปด้วยจินตนาการของพวกเขาที่มีต่ออนาคตในสายตาของพวกเขาโลกในอนาคตมีหน้าตาเป็นอย่างไรกันนะความคิดของเด็กๆนั้นทั้งสร้างสรรค์และคาดไม่ถึง จินตนาการของพวกเขาทำงานอย่างไม่มีขีดจำกัด แต่ใครจะรู้ เรื่องที่พวกเขาจินตนาการในวันนี้อาจะจะเป็นจริงในอนาคตที่กำลังมาถึง

The Energy Check
The Show with the Mouse: LED