I Got It! Dolphins

dolphins2-660x330

I-Got-It-Dolphins

 

ในรายการไอกอทอิทตอนนี้ แดน นักว่ายน้ำผู้กระตือรือร้นอยากเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับปลาโลมา และทำไมพวกมันถึงว่ายน้ำได้อย่างรวดเร็ว พวกมันว่ายน้ำ มองเห็น และได้ยินใต้น้ำได้ยังไงนะแดนไปเยี่ยมชมสวนน้ำสัตว์ทะเลเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ทะเลที่แสนฉลาดและเป็นมิตรนี้

รายการทีวีชุดนี้เป็นการผลิตร่วมกันของเก้าสถานีโทรทัศน์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยมีจุดประสงค์เพื่อเชิญชวนให้เด็กๆมาร่วมกันตั้งคำถามและสำรวจหาคำตอบเกี่ยวกับโลกรอบตัวพวกเขา โครงการนี้ยังมีการส่งเสริมให้ผู้ผลิตรายการได้เรียนรู้พัฒนาเนื้อหาสำหรับการผลิตรายการสำหรับเด็กอีกด้วย

Hawkeye: Robots
I Got It! Honeybees