Earth to Future – Super Heroes or Spys? Aerial Robots of the Future

EARTH_TO_FUTURE_1-660x330

Earth-to-Future-Super-Heroes-or-Spys-Aerial-Robots-of-the-Future

 

เด็กในวันนึ้คือผู้ใหญ่ในวันหน้า นี่คือเหตุผลสำคัญที่ทำไมพวกเขาถึงควรจะมีส่วนในการออกแบบอนาคตอันยั่งยืนอย่างกระตือรือร้นแต่พวกเขาจะทำได้ก็ต่อเมื่อมีความรู้พื้นฐานที่เพียงพอ รายการชุดนี้จึงมีจุดมุ่งหมายที่จะนำเสนอเนื้อหาต่างๆที่มีความเกี่ยวพันกับอนาคตไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมไปจนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม รวมถึงความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั่วไปเด็กๆได้รับการส่งเสริมให้แสดงออกทางการกระทำของพวกเขา ซึ่งจะทำให้พวกเขารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างอนาคต

ในตอนนี้ซึ่งใช้ชื่อตอนว่า เครื่องบินไร้นักบิน เด็กจะได้รู้จักกับหุ่นยนตร์บินได้ และเครื่องบินบังคับ แม้ว่าเครื่องบินเหล่านี้จะถูกพัฒนามาโดยมีจุดประสงค์ทางการทหาร แต่ในปัจจุบันเครื่องบินเหล่านี้กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเพื่อใช้กับจุดประสงค์อื่นๆ ตำรวจและหน่วยดับเพลิงในเยอรมันคือตัวอย่างของหน่วยงานที่นำเทคโนโลยีเหล่านี้ไปใช้ช่วยชีวิตคน

Annedroids – New Pals
Energy Saving