In Vitro Meat Soon To Be Served?

France_In-Vitro-Meat-Soon-to-be-served2-660x330

In-Vitro-Meat-Soon-to-be-Served

 

แนวคิดในการสร้างเนื้อสัตว์ขึ้นมาในโรงงานโดยไม่ต้องฆ่าสัตว์นั้นมีมานานแล้ว การค้นพบเซลล์ส้นกำเนิดหรือสเต็มเซลล์ในช่วงทศวรรษที่ 1980 นับเป็นใบเบิกทางสำหรับแนวคิดใหม่ๆเกี่ยวกับวิศวกรรมของเซลล์ นักวิทยาศาสตร์ “มาร์ค โพสต์” ร่วมกับทีมของเขาจากประเทศเนเธอร์แลนด์ได้ประสบความสำเร็จไปอีกก้าว พวกเขาได้เปิดเผยแฮมเบอเกอร์ชิ้นแรกของโลกที่ทำจากเนื้อสัตว์ที่มาจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อล้วนๆ บริษัทตั้งใหม่ในประเทศสหรัฐอเมริกาก็กำลังมุ่งไปสู้แนวทางเดียวกันนี้ พวกเขาได้พัฒนาเนื้อสัตว์เทียมขึ้น โดยอาศัยเทคนิค “bio-printing” แบบเดียวกับที่ใช้ในทางการแพทย์

ทั้งสองทีมวิจัยต่างก็ได้รับเงินทุนในการศึกษาครั้งนี้จำนวนมากจากผู้สนับสนุน อย่างไรก็ตามการวิจัยยังคงอยู่ในขั้นตอนการทดลองเท่านั้น โดยมีความหวังว่าเทคโนโลยีนี้อาจจะเป็นแหล่งอาหารใหม่ซึ่งเพียงพอกับความต้องการของคนทั้งโลกได้ นอกจากนี้ยังช่วยขจัดปัญหาการทำลายสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากธุรกิจปศุสัตว์อีกด้วย แต่หลายฝ่ายอาจโต้แย้งว่าผู้บริโภคไม่ได้อยากรับประทานเนื้อสัตว์จากหลอดทดลอง หากผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์สังเคราะห์ประสบความสำเร็จในตลาดอาจเป็นเครื่องชี้วัดว่าพฤติกรรมการกินของผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ยังมีการแนะนำให้ผู้บริโภครับประทานโปรตีนจากแหล่งอาหารอื่นๆด้วย เช่นจากแมลงซึ่งเป็นที่รู้จักดีและนิยมในบางกลุ่มผู้บริโภค

The Joy of Logic
Dandelion: Clouds – The Hail Canon