The Joy of Logic

Logic-still-2-660x330

The-Joy-of-Logic

 

ภาพยนตร์ผลงานการผลิตของสถานีโทรทัศน์บีบีซีที่ทั้งฉลาดแหลมคม ให้แง่มุมใหม่ๆ ซึ่งพาผู้ชมหลุดไปยังโลกอันมีชีวิตชีวาของการใช้ตรรกะ ถ่ายทอดโดยนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ “เดฟ คลิฟฟ์” ภาพยนตร์เรื่องนี้ถือเป็นภาคต่อของภาพยนตร์รางวัล “The Joy of Stats” และ Tails You Win – The Science of Chance ซึ่งเป็นภาคต่อของเรื่อง  ภาพยนตร์ The Joy of Logicจะพาคุณไปพบกับสาขาวิชาปรัชญา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ล้วนมีจุดร่วมเดียวกันคือ “ตรรกะ” ภาพยนตร์จะพาคุณเดินทางไปพบกับอริสโตเติล ก่อนจะเจอกับอลิสในดินแดนมหัศจรรย์ จากเรื่องราวไซไฟไปจนถึงซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ เพื่อจะบอกเล่าเรื่องราวอันน่าหลงใหลในการตามหาหลักการหนึ่งเดียวของความเป็นเหตุเป็นผล

The Dream Flight under Micro-Gravity
In Vitro Meat Soon To Be Served?