The Dream Flight under Micro-Gravity

TH_The-Dream-Flight-under-Micro-Gravity-2-660x330

The-Dream-Flight-under-Micro-Gravity

 

สภาวะไร้แรงโน้มถ่วงไม่ได้เกิดขึ้นที่นอกโลกเท่านั้น ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยและความชาญฉลาดของมนุษย์เราสามารถสร้างสภาวะไร้แรงโน้มถ่วงที่เหมือนกับนอกโลกให้เกิดขึ้นได้ สำนักงานสำรวจอวกาศญี่ปุ่น (JAXA)จัดเป็นหนึ่งในสถาบันสำรวจอวกาศที่สำคัญของโลก ซึ่งมุ่งมั่นในการฝึกฝนนักบินอวกาศพัฒนาดาวเทียม และทำการวิจัยที่สถานีอวกาศนอกโลก โดยทุกปีสำนักงานสำรวจอวกาศแห่งนี้เปิดโอกาสให้ตัวแทนเยาวชนจากประเทศญี่ปุ่นและประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้าร่วมโครงการ “Student Zero-gravity Flight Experiment Contest” โดยนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะนำเสนอโครงการงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ของตนในหลากหลายสาขาเพื่อแข่งกับผู้เข้าร่วมโครงการคนอื่น

Supercomputers
The Joy of Logic