Wildlife: Sophisticated Farmers – Leafcutter Ants

Japan_Wildlife-Sophisticated-Farmers-Leafcutter-Ants_1-660x330

Wildlife-Sophisticated-Farmers-Leafcutter-Ants

 

พื้นที่ป่าเขตร้อนของทวีปอเมริกากลางเป็นที่อาศัยของสิ่งมีชีวิตที่แสนพิเศษนี้ มดตัดใบไม้ กว่าห้าสิบล้านปีมาแล้วที่มดชนิดนี้เป็นส่วนหนึ่งของป่าแห่งนี้ พวกมันหากินที่บริเวณนี้และสร้างเขาวงกตที่เป็นที่อยู่อาศัยเอาไว้ใต้ดินต่างจากมดชนิดอื่นๆ มดชนิดนี้มีเสียงที่ใช้สื่อสารหลากหลายแบบ ซึ่งนักวิยาศาสตร์พยายามศึกษาวิธีการสื่อสารด้วยเสียงนี้ มดชนิดนี้อาศัยอยู่รวมกัน สังคมของพวกมันจัดเป็นหนึ่งในสังคมที่ซับซ้อนที่สุดสังคมหนึ่งของบรรดาสัตว์โลก แม้จะตัวเล็กแต่พวกมดเหล่านี้ก็มีส่วนสำคัญในการดำรงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของป่า บ้านของมดเหล่านี้ไม่ได้เป็นสวนสวรรค์อย่างที่หลายคนคิด ธรรมชาติทำให้พวกมันจำเป็นต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคนานัปการ

Microhydro – A Drop for Light
Graphene: Sketches of Our Future