รายการ “โลกแห่งอนาคต” ตอน เพิ่มพลังงานแสงอาทิตย์ไม่เอาพลังงานนิวเคลียร์ (Earth to Future: No more Nuclear Energy – More Energy from the Sun!)

Erde an Zukunft

sun-1

 

หากปราศจากไฟฟ้า ชีวิตเราก็จะไม่สะดวกสบายดั่งเช่นที่เป็นอยู่ทุกวันนี้  และยิ่งในอนาคตที่มีแนวโน้มว่าประชากรจะเพิ่มมากขึ้น ความต้องการใช้คอมพิวเตอร์ เครื่องล้างจาน โทรทัศน์ และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆนั้น ย่อมมีมากขึ้นเป็นเงาตามตัว  นั่นหมายถึงว่าความต้องการด้านพลังงานนั้นจะสูงขึ้นอย่างแน่นอน

การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ให้มีประสิทธิผลมากขึ้น ดูเหมือนว่าจะเป็นทางออกที่ชัดเจนที่สุด  ในรายการตอนนี้ ผู้ชมจะได้รู้เห็นประสิทธิภาพของการใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์มากขึ้น เฟลิกซ์จะพาพวกเราไปเยี่ยมชมEnergy-Efficient Houseในกรุงเบอร์ลิน ที่ซึ่งใช้พลังงานแสงอาทิตย์จ่ายไฟฟ้าให้แก่รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในพื้นที่ห่างไกลอย่างเช่นในทะเลทรายสะฮาราขณะนี้ก็มีโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ผุดขึ้นหลายแห่งด้วยกัน อนาคตของเราจะเยี่ยมยอดแค่ไหนกันนะ ถ้าหากว่าเราไม่ต้องปิดไฟอีกต่อไป และทุกคนสามารถใช้ไฟฟ้าได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยคุณูปการของพลังงานแสงอาทิตย์

รายการ “เก้านาทีครึ่ง” ตอน ทะเลขยะพลาสติกเรือสมุทรจะกลายเป็นที่ทิ้งขยะ (nineandahalf: A Sea of Plastic – Are Our Oceans Becoming a Dump?)
รายการ “เม้าส์ทีวี” ตอน ไมโครชิพเพื่อผู้พิการทางสายตา (The Show with the Mouse: Eye-Chip for the Blind)