รายการ “เก้านาทีครึ่ง” ตอน ทะเลขยะพลาสติกเรือสมุทรจะกลายเป็นที่ทิ้งขยะ (nineandahalf: A Sea of Plastic – Are Our Oceans Becoming a Dump?)

Nineandahalf1

ocean-1

 

มีพลาสติกจำนวนมากมายลอยเต็มมหาสมุทร ส่วนหนึ่งมาจากเรือที่ทิ้งขยะจำนวนมหาศาลลงไป และยังมีนักท่องเที่ยวที่มักง่ายทิ้งขยะพลาสติกลงน้ำ พลาสติกนั้นเป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ยากและใช้เวลานาน อย่างเช่น ขวดพลาสติกใบหนึ่งก็มีอายุการย่อยสลายถึง 450 ปี   

ขยะพลาสติกเหล่านี้จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสัตว์ที่อาศัยอยู่ในทะเลเช่นไรบ้าง ทำไมมนุษย์เราถึงพากันมองข้ามปัญหาขยะพลาสติกที่มีจำนวนมหาศาล และทำไม แม้กระทั่งแซนด์วิชปลาของโยฮานเนสถึงได้ทิ้งร่องรอยของพลาสติกเอาไว้ ผู้ชมสามารถหาคำตอบได้ในรายการ “เก้านาทีครึ่ง”

จากดักแด้สู่ผีเสื้อตอน ผีเสื้อหางติ่ง (From Caterpillar to Butterfly: The Old World Swallowtail)
รายการ “โลกแห่งอนาคต” ตอน เพิ่มพลังงานแสงอาทิตย์ไม่เอาพลังงานนิวเคลียร์ (Earth to Future: No more Nuclear Energy – More Energy from the Sun!)