การผจญภัยของบันยูกับอิเลกตรา ตอน เมืองสว่างอย่างฉลาด

The-Adventures-of-Bakyu-and-Elektra

electron-1

 

ภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของบันยูและอิเลกตรา เมืองที่บันยูอาศัยอยู่มักจะประสบกับเหตุการณ์ไฟฟ้าดับบ่อยครั้ง บันยู และอิเลกตรา โดยมีเอียนเป็นผู้ช่วยเหลือ จึงทำการค้นหาว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรกัน พร้อมกับพยายามค้นหาแหล่งพลังงานใหม่ๆ เพื่อสนองตอบความต้องการด้านพลังงานไฟฟ้าที่กำลังเป็นวิกฤตอยู่ในขณะนี้ พวกเขาสืบหาต้นเหตุไฟดับจนพบว่าเกิดจากการขาดแคลนพลังงาน อันเนื่องมาจากการที่ประชาชนรวมทั้งตัวบันยูเองมีความต้องการใช้พลังงานจำนวนมาก

ดังนั้น บันยูและอิเลกตราจึงบินไปทั่วเมืองเพื่อที่จะปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เปิดใช้โดยไม่จำเป็น และพวกเขายังได้ร่วมกันค้นหาแหล่งพลังงานทางเลือกที่จะนำมาใช้ต่อไป เราไปติดตามดูกัน ว่าบันยูกับอิเลกตราจะประสบความสำเร็จหรือไม่

รักษ์โลกแล้วโลกจะรักษ์เรา (Greenvironment)
จากดักแด้สู่ผีเสื้อตอน ผีเสื้อหางติ่ง (From Caterpillar to Butterfly: The Old World Swallowtail)