ครัวพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Kitchen)

Solar-Kitchen

cook-1

 

ในประเทศอินเดียที่มีประชากรจำนวนมหาศาล เขามีวิธีจัดการอย่างไรเพื่อช่วยให้ผู้คนได้รับอาหารบริโภคอย่างทั่วถึงโดยไม่ต้องพึ่งเทคโนโลยีหรือแม้กระทั่งเงินตรา เราจะสร้างโลกแห่งความพอเพียงได้อย่างไร โดยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดด้วย และลองนึกภาพโรงอาหารเชิงระบบนิเวศที่สามารถให้อาหารแก่ผู้คนจำนวนถึง 50,000คน ในแต่ละวันได้อย่างสบายๆ โดยไม่ใช้ไฟฟ้า สิ่งที่กล่าวถึงนี้เป็นไปได้ เพียงแค่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ บวกกับความฉลาดช่างคิดและช่างประดิษฐ์อีกเล็กน้อยเท่านั้นเอง

วิทยาศาสตร์หรรษา (The Funny Side of Science)
จักรวาลวิทยา (Cosmology)