มักซ์พลั้งค์ซีเนม่า ตอน เซลล์เชื้อเพลิงงานวิจัยภูมิอากาศและดวงอาทิตย์ (Max-Planck Cinema: Fuel Cell, Climate Research and Sun Research)

Max-Planck1-300x168

earth-1

สถาบันมักซ์พลั้งซ์ทำการผลิตและเผยแพร่สารคดีสั้นวิทยาศาสตร์ โดยมีเจตนารมณ์ที่จะเปิดโอกาสให้สาธารณชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และพัฒนาการทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย ตลอดจนงานวิจัยที่นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการค้นคว้าสำเร็จในหลากหลายสาขาได้มากยิ่งขึ้น สารคดีสั้นเหล่านี้อธิบายถึงการปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ การดำเนินงาน กระบวนการค้นคว้า และการทดลองในงานวิจัยวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆ ในเทศกาลฯนี้ เรานำสารคดีสั้นสามเรื่องมาเสนอคือ เซลล์เชื้อเพลิง งานวิจัยภูมิอากาศ และงานวิจัยดวงอาทิตย์ ซึ่งผู้ผลิตสารคดีใช้กลวิธีการสร้างสรรค์อันชาญฉลาดเพื่อช่วยให้ผู้ชมเข้าใจกระบวนการที่ซับซ้อนได้ง่ายขึ้น

 

อยู่กับหุ่นยนต์ (Living with Robots)
วิทยาศาสตร์หรรษา (The Funny Side of Science)