โลก (The World)

The-World

world

 

ภาพยนตร์แอนิเมชั่นที่ใช้ดินเหนียวทำเป็นตัวละครเรื่องนี้มีจุดประสงค์ที่จะปลุกเร้าผู้ชมให้เกิดความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม ภาพยนตร์เรื่อง “The World”ทำให้เราเห็นภาพของระบบสุริยะและโลกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจักรวาลอันน่าทึ่งและสวยงามมีชีวิตชีวา จากนั้นภาพยนตร์พาเราไปเห็นเรื่องราวบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปซึ่งส่งผลให้โลกของเรานั้นแย่ลง ภาพยนตร์ถ่ายทอดเรื่องราวในรูปแบบที่ทำให้ผู้ชมเข้าใจง่ายถึงสาเหตุและผลที่ตามมาจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่เกิดขึ้นจากน้ำมือของมนุษย์ และยังกระตุ้นให้ผู้ชมลองคิดตรึกตรองดูว่าเราจะสามารถปกป้องโลกของเราจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างไร

แม่น้ำโขง (Mekong)