แสงเหนือ หนังเปิดเทศกาลภาพยนต์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 11

Northern_Lights

         ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่าสสวท.ร่วมกับสถนบันเกอเธ่ประเทศไทย และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) พร้อมทั้งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจะจัดพิธีเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 11 ในวันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพมหานคร โดย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ) พร้อมทั้งชมภาพยนตร์เปิดเทศกาลจากประเทศนอร์เวย์ เรื่อง “Northern Lights : A Magic Experience” หรือ “แสงเหนือ ประสบการณ์มหัศจรรย์” จากตำนานสู่ความเป็นวิทยาศาสตร์ ความยาว 27 นาที ของสารคดีที่จะพาเดินทางสำรวจแสงเหนือจากดาวเทียมของนาชา ที่จะเติมเต็มเรื่องราวของแสงเหนือ และการค้นพบของ คริสเตียน เบิร์คแลนด์ และการทดลองเทอร์ราลลาหรือลูกบอลแม่เหล็กจำลองที่ใช้แทนโลก สารคดียังพาไปรู้จักเคล็ดลับการถ่ายรูปแสงออโรร่าให้ชัดเจน และลำดับภาพการถ่ายแสงเหนือ

     เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2558 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม 2558 ในหัวข้อ “ปีสากลแห่งแสง” (International Year of Light 2015) โดยผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมและตัวอย่างภาพยนตร์ได้ที่เว็บไซต์ http://sciencefilm.ipst.ac.th/ สำหรับการเข้าชมภาพยนตร์เป็นหมู่คณะสามารถติดต่อล่วงหน้าได้ที่ศูนย์ฉายทุกศูนย์

ส่วนประชาสัมพันธ์ สสวท.
22 ตุลาคม 2558

ชมฟรี ! เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 12
สารจากผู้อำนวยการ