ชวนดูหนังวิทยาศาสตร์

scicola-1024x574
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ สถานบันเกอเธ่ องค์การพิพิธภณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมชมภาพยนตร์ฟรีในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 12 หัวข้อ “วัสดุศาสตร์”  จำนวน 30 เรื่อง ระหว่างวันที่ 3 พ.ย. – 16 ธ.ค. 2559 ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลอง ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)  จตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. จามจุรีสแควร์ อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยคลองหลวง โรงภาพยนตร์ศาลายา หอภาพยนตร์ และนานมีบุ๊คส์ เลิร์นนิ่งเซ็นเตอร์ สุขุมวิท 31  และศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทั่วประเทศ สอบถาม โทร.0-2335-5222 หรือเข้าดูที่ http://sciencefilm.ipst.ac.th

news
ที่มาของข่าว

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 12
ชมฟรี ! เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 12