เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 12

สสวท. สถาบันเกอเธ่ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาทุกศูนย์ทั่วประเทศ และหน่วยงานร่วมจัด ขอเชิญชมภาพยนตร์ในเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 12 ในหัวข้อวัสดุศาสตร์ โดยจะจัดฉายระหว่างวันที่ 3 พฤศจิกายน – 16 ธันวาคม 2559 ผู้สนใจเข้าชมฟรี ! โดยดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://sciencefilm.ipst.ac.th ซึ่งภาพยนตร์ที่จัดฉายในเทศกาลปีนี้ มีจำนวน 30 เรื่อง

เปิดโลกการเรียนรู้ให้เยาวชน ด้วยภาพยนตร์วิทยาศาสตร์สุดสร้างสรรค์
ชวนดูหนังวิทยาศาสตร์