เปิดโลกการเรียนรู้ให้เยาวชน ด้วยภาพยนตร์วิทยาศาสตร์สุดสร้างสรรค์

สรุปงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 12
เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 12