House of Little Scientists – Beehive

เรื่องย่อ รายการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” มุ่งเน้นการส่งเสริมเด็กก่อนวัยเรียนให้ได้เรียนรู้เรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ผ่านสิ่งต่างๆ ที่พบได้ในชีวิตประจำวัน ในตอนรังผึ้ง เด็กๆ จะได้ผจญภัยไปในโลกของรังผึ้งและสังเกตผึ้งในด้านต่างๆ เช่น รังผึ้งสร้างขึ้นอย่างไร […]

ชื่อเรื่อง: House of Little Scientists – Beehive
ชื่อเรื่องเดิม: บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย – ตอนรังผึ้ง
ประเภท: สาระบันเทิงสำหรับครอบครัว
ผู้กำกับ: วรินเนตร เติมศิริกมล
ผลิตโดย: องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประเทศไทย
ความยาว: 10:53 นาที
ประเทศ: ประเทศไทย
ปี: 2559

เรื่องย่อ

รายการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” มุ่งเน้นการส่งเสริมเด็กก่อนวัยเรียนให้ได้เรียนรู้เรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ผ่านสิ่งต่างๆ ที่พบได้ในชีวิตประจำวัน ในตอนรังผึ้ง เด็กๆ จะได้ผจญภัยไปในโลกของรังผึ้งและสังเกตผึ้งในด้านต่างๆ เช่น รังผึ้งสร้างขึ้นอย่างไร หรือผึ้งมีประโยชน์กับมนุษย์อย่างไร เป็นต้น ทั้งยังมีการสาธิตวิธีประดิษฐ์รังผึ้งที่ทำจากกระดาษ เพื่อช่วยให้เด็กๆ เข้าใจเรื่องราวของผึ้งได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

House of Little Scientists – Lotus Leaf
เอเน เมเน บู ตอน ศิลปะจากเพนดูลัม