House of Little Scientists – Lotus Leaf

เรื่องย่อ ในรายการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ตอนใบบัว เด็กๆ จะได้ไปรู้จักเรื่องราวความพิเศษของใบบัว อาทิ เมื่อเราหยดน้ำลงไปบนใบบัว น้ำจะกลิ้งไปมาได้และเคลื่อนไปรอบๆ เหมือนกับลูกแก้ว […]

ชื่อเรื่อง: House of Little Scientists – Lotus Leaf
ชื่อเรื่องเดิม: บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย – ตอนใบบัว
ประเภท: สาระบันเทิงสำหรับครอบครัว
ผู้กำกับ: วรินเนตร เติมศิริกมล
ผลิตโดย: องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประเทศไทย
ความยาว: 10:12 นาที
ประเทศ: ไทย
ปี: 2559

เรื่องย่อ

ในรายการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ตอนใบบัว เด็กๆ จะได้ไปรู้จักเรื่องราวความพิเศษของใบบัว อาทิ เมื่อเราหยดน้ำลงไปบนใบบัว น้ำจะกลิ้งไปมาได้และเคลื่อนไปรอบๆ เหมือนกับลูกแก้ว นอกจากนั้น เด็กๆ ยังจะได้ทดลองเอาใบไม้ชนิดอื่นๆ มาเปรียบเทียบคุณสมบัติกับใบบ้วด้วยว่ามีความต่างกันอย่างไร รายการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” มุ่งเน้นการส่งเสริมเด็กก่อนวัยเรียนให้ได้เรียนรู้เรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ผ่านสิ่งต่างๆ ที่พบได้ในชีวิตประจำวัน

คิดส์ ไซเอนซ์ซีรีส์ ตอน การเดินทางของฝน
House of Little Scientists – Beehive