ปุจฉา-วิสัชนา ตอน พืชเลี้ยงตัวเองได้อย่างไร

เรื่องย่อ พวกสัตว์มักกินพืช หรือไม่ก็กินสัตว์อื่นเป็น อาหาร แล้วพืชล่ะ พืชกินอะไรเป็นอาหารกัน แน่? พืชดํารงชีวิตอยู่ได้ด้วยน้ำ อากาศ และ […]

ชื่อเรื่องไทย: ปุจฉา-วิสัชนา ตอน พืชเลี้ยงตัวเองได้อย่างไร
ชื่อเรื่องอังกฤษ: Question meets Answer: How Do Plants Feed Themselves?
ประเภท: ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ, ชีววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ความยาว: 3 นาที
ระดับอายุ: 9-11 ปี
ประเทศ: Germany

เรื่องย่อ

พวกสัตว์มักกินพืช หรือไม่ก็กินสัตว์อื่นเป็น อาหาร แล้วพืชล่ะ พืชกินอะไรเป็นอาหารกัน แน่? พืชดํารงชีวิตอยู่ได้ด้วยน้ำ อากาศ และ แสง เท่านั้นหรือ? พืชใช้แค่แสงแดด ก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศ และน้ำสําหรับผลิตสารอาหารที่พืชต้องการเพื่อการเจริญเติบโต

เป็นนักวิทยาศาสตร์สักวัน
ควาร์ก ตอน รู้จริงเรื่องวิตามิน