อาณาจักรฟังไจผู้สร้างโลก

เรื่องย่อ นี่คือเรื่องราวน่าทึ่งของรา (ฟังไจ) ที่สร้างโอกาส ของการดํารงชีวิตอยู่บนบก ราไม่ใช่ทั้งพืชและสัตว์ – ราเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตกลุ่มที่สามซึ่งจัด อยู่ในอาณาจักรฟังไจ (เห็ด […]

ชื่อเรื่องไทย: อาณาจักรฟังไจผู้สร้างโลก
ชื่อเรื่องอังกฤษ: The Kingdom – How Fungi Made Our World
ประเภท: ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ, ชีววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ความยาว: 52 นาที
ระดับอายุ: 17 ปีขึ้นไป
ประเทศ: Australia/Canada

เรื่องย่อ

นี่คือเรื่องราวน่าทึ่งของรา (ฟังไจ) ที่สร้างโอกาส ของการดํารงชีวิตอยู่บนบก ราไม่ใช่ทั้งพืชและสัตว์ – ราเป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตกลุ่มที่สามซึ่งจัด อยู่ในอาณาจักรฟังไจ (เห็ด รา ยีสต์) และเมื่อเรามองสิ่งมีชีวิตกลุ่มนี้ ในบริบทของวิวัฒนาการ และประวัติศาสตร์ธรรมชาติ นักวิทยาศาสตร์ก็กําลังค้นพบอะไรบางอย่างที่จะส่งผลให้ชีวิตมนุษย์ เปลี่ยนแปลงไป ราบางชนิดจะช่วยชีวิตเราได้ แต่บางชนิดก็เป็นภัยคุกคามโดยจะก่อให้เกิดโรคใน มนุษย์พืชสัตว์ ซึ่งตอนนี้เราเองก็เพิ่งเริ่มเข้าใจ ความแตกต่างนี้ ว่าราชนิดไหนมีคุณ ชนิดไหนเป็นโทษ

เป็นนักวิทยาศาสตร์สักวัน