เชือกจากขวดพลาสติก

เรื่องย่อ ภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้เสนอวิธีการนําพลาสติกรีไซเคิลมาประดิษฐ์ดัดแปลงเป็นสิ่งของน่าใช้สารพัดประโยชน์ นักออกแบบคนหนึ่ง สาธิตวิธีการนําขวดพลาสติกขนาด 1.5 ลิตร มาดัดแปลงทําเป็นเชือกพลาสติกเส้นยาวสําหรับ ผูกมัดกล่องเล็ก ๆ หรือใช้เป็นเชือกราวแขวน […]

ชื่อเรื่องไทย: เชือกจากขวดพลาสติก
ชื่อเรื่องอังกฤษ: Recycling PET-String
ประเภท: ภาพยนตร์อนิเมชั่นหรือหนังสั้น
ความยาว: 3 นาที
ระดับอายุ: 5-8 ปี
ประเทศ: Cuba

เรื่องย่อ

ภาพยนตร์สั้นเรื่องนี้เสนอวิธีการนําพลาสติกรีไซเคิลมาประดิษฐ์ดัดแปลงเป็นสิ่งของน่าใช้สารพัดประโยชน์ นักออกแบบคนหนึ่ง สาธิตวิธีการนําขวดพลาสติกขนาด 1.5 ลิตร มาดัดแปลงทําเป็นเชือกพลาสติกเส้นยาวสําหรับ ผูกมัดกล่องเล็ก ๆ หรือใช้เป็นเชือกราวแขวน ของเล่น เชือกดึงลากของเล่น เชือกว่าว เชือกดัก น้ำค้างไว้เลี้ยงพืช เพื่อไม่ต้องรดน้ำบ่อย หรือใช้เป็นเชือกแขวนภาพบนผนัง

โทมัส อัลบา และ เอดิสัน ตอน เมฆฝน
ความน่าทึ่งของผีเสื้อ