คิดเรนเจอร์ ตอน ลูกข่าง

เรื่องย่อ ซีรี่ส์ชุด “คิดเรนเจอร์ส” (Kid Rangers) มุ่งเน้นการส่งเสริมทักษะด้านสะเต็มศึกษา (STEM) ในหมู่ นักเรียนระดับประถมศึกษา อีกทั้งเน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการและทักษะทางสังคมในหลาย […]

ชื่อเรื่องไทย: คิดเรนเจอร์ ตอน ลูกข่าง
ชื่อเรื่องอังกฤษ: Kid Rangers – The Spinning Top
ประเภท: ภาพยนตร์บันเทิงศึกษาสำหรับครอบครัว
ความยาว: 25 นาที
ระดับอายุ: 9-11 ปี
ประเทศ: Thailand

เรื่องย่อ

ซีรี่ส์ชุด “คิดเรนเจอร์ส” (Kid Rangers) มุ่งเน้นการส่งเสริมทักษะด้านสะเต็มศึกษา (STEM) ในหมู่ นักเรียนระดับประถมศึกษา อีกทั้งเน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการและทักษะทางสังคมในหลาย ๆ ประการ เช่น การแก้ไขปัญหา การทํางานเป็นทีม และความคิดสร้างสรรค์ โดยได้รวมเอาเทคนิค นําเสนอรูปแบบต่าง ๆ เช่น ไลฟ์แอ็กชัน และภาพ เคลื่อนไหว มาใช้ในการอธิบายเนื้อหาและแสดงหลักการทางวิทยาศาสตร์ให้ปรากฏต่อสายตาได้ แบบง่าย ๆ และชัดเจน “คิดเรนเจอร์ส” ชี้แนะขั้นตอนและวิธีการพร้อมทั้งจูงใจให้เด็ก ๆ มาสนุกกับการเรียนรู้จากการทดลอง

คนิตซ์เชอร์ ตอน อร่อยดีมีประโยชน์
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ตอน แมงมุม