สสวท. จัดวันนักวิทยาศาสตร์น้อย 2558 ท่องโลกกาลเวลา

pic_30262558_2

 

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดงานวันวิทยาศาสตร์น้อย 2558 (Little Scientists’ Day 2015) ในหัวข้อ “ท่องโลกกาลเวลา” ให้แก่ศึกษานิเทศก์ ครูปฐมวัย เด็กอนุบาล ผู้ปกครอง และประชาชน ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้วิทยากรเครือข่ายท้องถิ่นได้จัดกิจกรรมนอกโรงเรียน เด็กและผู้ปกครองที่เข้าร่วมงานได้รับความรู้ ประสบการณ์ผ่านการทำกิจกรรมและได้ตระหนักถึงความสำคัญของเวลา ณ แหลมสมิหลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เมื่อเร็ว ๆ นี้

สารจากผู้อำนวยการ