คณะกรรมการ

 

13384104-STANDARD

จุมพล เหมะคีรินทร์

สำเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต เอกเคมี จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วิทยาเขตบางแสน (มหาวิทยาลัยบูรพา) เขาทานเป็นบรรณาธิการบริหารให้กับนิตยสาร Update ที่สำนักพิมพ์ Se-Education เข้าทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับฝ่ายสื่อวิทยาศาสตร์ที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2001 ระยะเวลาสองสัปดาห์ของงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตรหมายถึง งานหนัก แต่ก็ยังเป็นช่วงเวลาที่มีความสุขสำหรับเขา เพราะเขาจะได้เห็นรอยย้อมแห่งความสุขและสายตาสดใสของเด็กและเยาวชนที่มาชมภาพยนตร์และทำกิจกรรมต่าง ๆ

 

13384106-STANDARD

นิศานถ โทรทองคำ
Editor หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

จบด้านเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ เคยทำงานด้านการผลิตสื่อปัจจุบัน ดูแลงานโรงหนังโรงเรียนและรวมจัดเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ของหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) มานาน 3ปี โดยเป็นโครงการที่เปิดและชักชวนให้เด็กและเยาวชนเข้ามาเรียนรู้โลกผ่านภาพยนตร์

 

13384106-STANDARD
ศิลปเวท คนธิคามี

นักวิชาการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท M.Sc. in Education, Technology and Society จาก University of Bristol สหราชอาณาจักร และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขามัธยมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิชาเอกคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษ าและวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในปัจจุบันมีตำแหน่งเป็นนักวิชาการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) เขาได้มีร่วมทำงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งถือเป็นประสบการณ์ที่ดีเยี่ยม เขายังเห็นอีกว่าเทศกาลนี้ได้มีเอกลักษณ์อันโดดเด่นที่ผสานความสนุกที่ได้จากการชมภาพยนต์และการเรียนรู้ที่ได้จากการทำกิจกรรม Hands-on อย่างลงตัว

 

 

13384106-STANDARD

ฐิติ สิริธนากร
กองสื่อสารวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธพันธ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)

ปัจจุบันทำงานอยู่กองสื่อสารวิทยาศาสตร์ สำนักพัฒนาความ ตระหนักทางวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธพันธ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) ถือเป็นโอกาสอันดีที่ได้ร่วมงานเทศกาลนี้เมื่อปีที่แล้วและพบว่าภาพยนตร์ วิทยาศาสตร์ดีดีสักหนึ่งเรื่อง สามารถส่งผ่านความรู้ที่ซับซ้อนให้ง่ายต่อความ เข้าใจ และเหนือยิ่งไปกว่านั้นยังสร้างแรงบันดาลใจ ความหวัง และจิตนาการให้ กับผู้ชมได้เป็นอย่างดี แววตาที่เยาวชนแสดงออกโดยไม่รู้ตัวยามที่ได้สนุกและ เรียนรู้ไปกับหนังดีดีที่เทศกาลนี้นำมาฉายเป็นเหตุผลที่ทำให้งานนี้มีคุณค่า