ศูนย์จัดฉายภาพยนตร์


 

ศูนย์จัดฉายภาพยนตร์ในกรุงเทพและปริมลฑล

  

ศูนย์จัดฉายภาพยนตร์ในส่วนภูมิภาค

 3

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี
นางสาววีริยา ธานี โทรศัพท์ 087-4308-011
หรือติดต่อ 04-531-1714, 04-531-1879

 


 

Pages: 1 2 3