ศูนย์จัดฉายภาพยนตร์ ครั้งที่ 12


 

ศูนย์จัดฉายภาพยนตร์ในกรุงเทพและปริมลฑล

 


2

นานมีบุ๊คส์ เลิร์นนิ่งเซ็นเตอร์ สุขุมวิท 31

โทรศัพท์ : 02-662-3000 ต่อ 4425,5226


 

ศูนย์จัดฉายภาพยนตร์ในส่วนภูมิภาค

 


 


 

3

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี

โทรศัพท์ : 04-531-1714, 04-531-1879


 

 

 

 

 

Pages: 1 2 3