บ้านใจเอียง

ชื่อเรื่อง:                      Stereotypes at Home

ชื่อเรื่องภาษาไทย:        บ้านใจเอียง

หมวดหมู่                      การศึกษาบันเทิงในครอบครัว

ผู้กำกับ:                        Dr. Poovarasi Balan

ผลิตโดย:                      EcoEpic

ความยาว:                     5 นาที

ประเทศ:                       มาเลเซีย

ปี:                                2022

ช่วงอายุที่เหมาะสม:    ชั้นอนุบาล (5–8 ปี)

วิธีคิดแบบเดิมๆ ที่ว่าบทบาททางสังคมของสตรีคือการดูแลบ้านและดูแลลูกเป็นหลักนั้นยังคงแพร่หลายอยู่ในวัฒนธรรมเอเชีย ในขณะเดียวกันก็ได้รับอิทธิพลจากระบบความเชื่อทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนบางกลุ่มและกลุ่มคนที่มีภูมิหลังคล้ายคลึงกัน ความไม่เท่าเทียมทางเพศที่เราเห็นในสาขา STEM ทุกวันนี้เริ่มต้นตั้งแต่ในวัยเด็กของครอบครัวส่วนใหญ่สิ่งที่น่าเสียดายก็คือ บ่อยครั้งที่ผู้หญิงมักเป็นฝ่ายกำหนดทัศนคติของลูกสาว ซึ่งส่งผลระยะยาวต่อการเลือกอาชีพและสิ่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


ตัวอย่างภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ครั้งที่ 18


กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับใช้ในเทศกาลฯ

ภาพยนตร์ที่น่าสนใจ

กิจกรรม Science Show
Experiments Videos with Joachim Hecker
I Got It!