วิวัฒนาการ (?) เป็นภาพยนตร์แอนิเมชันความยาว 1 นาทีที่จะพาไปสำรวจผลกระทบของพลาสติกที่มีต่อสัตว์ป่า นักวิจัยพบว่าสัตว์ป่ากว่า 1,500 สายพันธุ์ทั่วโลก