มลพิษไมโครพลาสติก

ชื่อเรื่อง:                         Microplastics Pollution

ชื่อเรื่องภาษาไทย:          มลพิษไมโครพลาสติก

หมวดหมู่                       นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม

ผู้กำกับ:                         Christine Cornea

ผลิตโดย:                       UKRI GCRF Translation Funds, University of East Anglia,
                                     Norwich, Norfolk, UK

ความยาว:                       6 นาที

ประเทศ:                        สหราชอาณาจักร

ปี:                                 2021-22

ช่วงอายุที่เหมาะสม:    ชั้นมัธยมศึกษา (12–16 ปี)

ภาพยนตร์สั้นลูกผสม (แอนิเมชั่นและฟุตเทจ) เรื่องนี้อธิบายถึงความพยายามของทีมนักวิทยาศาสตร์ในสหราชอาณาจักรและมาเลเซียในการติดตามปัญหามลพิษไมโครพลาสติกในน้ำ ทราย และดิน โดยใช้วิธีการทดสอบที่รวดเร็วและมีราคาถูก ซึ่งพัฒนาขึ้นที่มหาวิทยาลัยอีสต์แองเกลีย ภาพยนตร์เรื่องนี้ยังแสดงให้เห็นว่าโครงการระดับนานาชาตินี้เข้าถึงชุมชนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน และผู้กำหนดนโยบายในมาเลเซียและที่อื่นๆ ได้อย่างไร เพื่อปลุกจิตสำนึกและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงเพื่อรับมือปัญหาร้ายแรงจากมลพิษพลาสติกและไมโครพลาสติกในสิ่งแวดล้อม


ตัวอย่างภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ครั้งที่ 18


กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับใช้ในเทศกาลฯ

ภาพยนตร์ที่น่าสนใจ

กิจกรรม Science Show
Experiments Videos with Joachim Hecker
I Got It!