ลากู กาจู ตอน Reduce! Reuse! Recycle!

ชื่อเรื่อง:                      Lakou Kajou – Reduce! Reuse! Recycle!

ชื่อเรื่องภาษาไทย:       ลากู กาจู ตอน Reduce! Reuse! Recycle!

ชื่อในภาษาต้นฉบับ:     Lakou Kajou: Redui ! Resèvi ! Resikle !

หมวดหมู่                     การศึกษาบันเทิงในครอบครัว

ผู้กำกับ:                       Alexandrine Benjamin

ผลิตโดย:                     Blue Butterfly Collaborative

ความยาว:                     7 นาที

ประเทศ:                        เฮติ

ปี:                                 2020

ช่วงอายุที่เหมาะสม:       ชั้นประถมศึกษา (9–11 ปี)

เมื่อออกไปเล่นนอกบ้าน ลิลี่ ทิลู เอมา จอช และ ฟารา  เรียนรู้ที่จะเคารพ “ลากู” (สวนใกล้บ้าน) และรักษามันไว้ให้สวยงาม พวกเขาทำความสะอาดสถานที่ด้วยไม้กวาดที่ทำจากขวดพลาสติกใช้แล้วร่วมกับเจ้าตุ๊กแกซานโด และเจ้าหนังสือลียอน ระหว่างนั้น พวกเขาได้เรียนรู้แนวคิด 3R ได้แก่ Reduce – ลด Reuse – ใช้ซ้ำ และ Recycle – รีไซเคิล รวมถึงสิ่งที่เด็กๆ สามารถทำเพื่อปกป้องสิ่งแวดล้อมโดยการผลิตขยะให้น้อยลง!


ตัวอย่างภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ครั้งที่ 18


กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับใช้ในเทศกาลฯ

ภาพยนตร์ที่น่าสนใจ

กิจกรรม Science Show
Experiments Videos with Joachim Hecker
I Got It!