ลืมไปหรือเปล่า ตอน บุคคลต้นแบบ (หายไปไหน)

ชื่อเรื่อง:                       Mind the Gap – (No) Role Models

ชื่อเรื่องภาษาไทย:        ลืมไปหรือเปล่า ตอน บุคคลต้นแบบ (หายไปไหน)

ชื่อในภาษาต้นฉบับ:      Mind the Gap – (Keine) Vorbilder

หมวดหมู่                      ภาพยนตร์ไร้เสียงและเกร็ดวิทยาศาสตร์

ผู้กำกับ:                        Anna Sacco

ผลิตโดย:                      Deutsche Welle

ความยาว:                      5 นาที

ประเทศ:                        เยอรมนี

ปี:                                  2020

ช่วงอายุที่เหมาะสม:       ระดับมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป

อีกสาเหตุหนึ่งที่สัดส่วนนักวิจัยหญิงในสาขาวิทยาศาสตร์นั้นค่อนข้างต่ำ: มีบุคคลต้นแบบเพศหญิงที่เป็นแบบอย่างให้ผู้หญิงในวงการวิจัยน้อยเกินไปหรือไม่?


ตัวอย่างภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ครั้งที่ 18


กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับใช้ในเทศกาลฯ

ภาพยนตร์ที่น่าสนใจ

กิจกรรม Science Show
Experiments Videos with Joachim Hecker
I Got It!