วงจรสะท้อนกรรม เป็นภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่องสั้นที่นำเสนอบริบทเกี่ยวกับสาเหตุของ “โดมิโนเอฟเฟคต์” ที่กำลังแผ่ขยายออกไปและผลกระทบของวิกฤตสภาพภูมิอากาศ