สตรีในสะเต็ม

ชื่อเรื่อง:                           Women in STEM

ชื่อเรื่องภาษาไทย:             สตรีในสะเต็ม

หมวดหมู่                           ภาพยนตร์ไร้เสียงและเกร็ดวิทยาศาสตร์

ผู้กำกับ:                             Mira Shanker & Sai Sri Pranathi

ผลิตโดย:                           Mira Shanker & Sai Sri Pranathi

ความยาว:                           4 นาที

ประเทศ:                             อินเดีย

ปี:                                       2022

ช่วงอายุที่เหมาะสม:           ชั้นมัธยมศึกษา (12–16 ปี)

 

ภาพยนตร์แอนิเมชั่นเรื่องสั้นเรื่องนี้เป็นการสนทนาระหว่างหญิงสาวสองคนในสาขา STEM พวกเขากล่าวถึงความท้าทายและสถิติทั่วโลกของสตรีที่ใฝ่หาอาชีพในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์


ตัวอย่างภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ครั้งที่ 18


กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับใช้ในเทศกาลฯ

ภาพยนตร์ที่น่าสนใจ

กิจกรรม Science Show
Experiments Videos with Joachim Hecker
I Got It!