หัวใจไฮเทค – จิตวิญญาณผู้พิชิต

ชื่อเรื่อง:                      With Heart and High-Tech – How People Master Challenges

ชื่อเรื่องภาษาไทย:        หัวใจไฮเทค – จิตวิญญาณผู้พิชิต

ชื่อในภาษาต้นฉบับ:       Mit Herz und High-Tech – Wie Menschen Herausforderungen meistern

หมวดหมู่                       วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและเทคโนโลยี

ผู้กำกับ:                         Katja-Christiane Vogler

ผลิตโดย:                       AUTENTIC GmbH

ความยาว:                      30 นาที

ประเทศ:                         เยอรมนี

ปี:                                  2019

ช่วงอายุที่เหมาะสม:       ระดับมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป


ตัวอย่างภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ครั้งที่ 18


กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับใช้ในเทศกาลฯ

ภาพยนตร์ที่น่าสนใจ

กิจกรรม Science Show
Experiments Videos with Joachim Hecker
I Got It!