กลาย

ชื่อเรื่อง:                        Wrought

ชื่อเรื่องภาษาไทย:         กลาย

หมวดหมู่                       ภาพยนตร์ไร้เสียงและเรื่องสั้นวิทยาศาสตร์

ผู้กำกับ:                         Joel Penner & Anna Sigrithur

ผลิตโดย:                       Biofilm Productions

ความยาว:                       20 นาที

ประเทศ:                         แคนาดา

ปี:                                   2022

ช่วงอายุที่เหมาะสม:         มหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป

ภาพการสำรวจกระบวนการย่อยสลายก่อให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น “กลาย” เริ่มเรื่องด้วยช่วงเวลาแห่งความผิดหวังอันเป็นกฎสากล นั่นก็คือ ไม่ว่าจะพยายามแค่ไหน สุดท้ายอาหารของเราก็มีอันต้องเน่าบูดอยู่ดี แต่แทนที่จะขยะแขยง “กลาย” กลับซูมกล้องเข้าไปถ่ายภาพแบบไทม์แลปส์ด้วยความอยากรู้อยากเห็น “กลาย” พยายามสำรวจว่าเรากำหนดหมวดหมู่ให้กับโลกนี้อย่างไร โดยเป็นการสำรวจในหมวดหมู่ของการบูด หมัก เน่า และเสีย โน้มน้าวให้ผู้ชมปฏิเสธสำนึกที่ว่าโลกนี้มีแค่มนุษย์และสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ เราต่างก็ถูกหล่อหลอมขึ้นมาจากความสัมพันธ์ที่อยู่เหนือสำนึกที่ว่านั้น อันที่จริงแล้วเราทุกคนล้วนถูกประดิษฐ์ขึ้นมาทั้งนั้น


ตัวอย่างภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ครั้งที่ 19

ภาพยนตร์ที่น่าสนใจ

กิจกรรม Science Show
Experiments Videos with Joachim Hecker
I Got It!