คนละโลกเดียวกัน

ชื่อเรื่อง:                           The Ants & The Grasshopper

ชื่อเรื่องภาษาไทย:             คนละโลกเดียวกัน

หมวดหมู่                           นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม

ผู้กำกับ:                             Raj Patel & Zak Piper

ผลิตโดย:                            Peter Mazunda, Raj Patel, Zak Piper, Rachel Wexler

ความยาว:                            74 นาที

ประเทศ:                              มาลาวี สหรัฐอเมริกา

ปี:                                        2021

ช่วงอายุที่เหมาะสม:             ระดับมหาวิทยาลัยและบุคคลทั่วไป

คุณจะเปลี่ยนความคิดของผู้อื่นในเรื่องที่สำคัญที่สุดในโลกได้อย่างไร? Anita Chitaya มีพรสวรรค์นี้ เธอสามารถผลิตอาหารมากมายจากดินที่ตายแล้ว เธอสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ชายลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อความเท่าเทียมทางเพศ และเธอสามารถยุติความอดอยากของเด็กในหมู่บ้านของเธอได้ ตอนนี้เธอต้องเผชิญกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพื่อปกป้องบ้านเกิดของเธอจากสภาพอากาศอันเลวร้าย นั่นคือการโน้มน้าวให้ชาวอเมริกันเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นเรื่องจริง


ตัวอย่างภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ครั้งที่ 18


กิจกรรมวิทยาศาสตร์สำหรับใช้ในเทศกาลฯ

ภาพยนตร์ที่น่าสนใจ

กิจกรรม Science Show
Experiments Videos with Joachim Hecker
I Got It!