ภาพยนตร์ ครั้งที่ 16
จำนวน 30 เรื่อง

เมล็ดพันธุ์แห่งความร่ำรวย
เมล็ดพันธุ์แห่งความร่ำรวย

ตลอดระยะเวลา 60 ปีการผลิตผักและผลไม้ที่ได้มาตรฐานและการสร้างอุตสาหกรรมลูกผสมได้ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมากต่อคุณค่าทางอาหารของมัน เมล็ดพันธุ์ที่เติบโตเป็นผักและผลไม้ให้เราบริโภค&...

เรื่องมีอยู่ว่า ตอน เศรษฐกิจหมุนเวียน
เรื่องมีอยู่ว่า ตอน เศรษฐกิจหมุนเวียน

การต่อสู้กับปัญหาขยะนั้นจำเป็นจะต้องใช้มาตรการกำจัดขยะและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรอย่างแข็งขัน แต่ทว่าเราจะช่วยลดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติปริมาณมหาศาลอย่างรวดเร็วไŨ...คลังภาพ
พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 15

พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 15

ประมวลภาพเทศกาลภาพยนตร์ครั้งที่ 14

ประมวลภาพเทศกาลภาพยนตร์ครั้งที่ 14

พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14

พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14

ประมวลภาพเทศกาลภาพยนตร์ครั้งที่ 13

ประมวลภาพเทศกาลภาพยนตร์ครั้งที่ 13

พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13

พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13