ภาพยนตร์ ครั้งที่ 17
จำนวน 30 เรื่อง

ฮิคิโคโมริ "คนสันโดษ"
ฮิคิโคโมริ "คนสันโดษ"

ฮิคิโคโมริไม่เคยออกจากห้อง พวกเขาเลือกที่จะขังตัวเองนานหลายเดือนหรือเป็นปีๆ ไม่มีจบสิ้น พวกเราต่างก็เคยผ่านประสบการณ์การถูกล็อคดาวน์ จำกัดบริเวณให้อยู่แต่ที่บ้าน ฮิคิโคโมริเลū...

คนหลงหน้า
คนหลงหน้า

คาร์ลอตตาจำใบหน้าใครไม่ได้เลยแม้แต่ใบหน้าของตัวเอง สำหรับเธอ ใบหน้าของมนุษย์ไม่ใช่สิ่งที่ไว้ใจได้ แต่เป็นเหมือนหอคอยสีเทาๆ ที่สร้างความหวาดกลัวและสับสน 1% ของมนุษย์ทั้งหมดมีอากา...คลังภาพ
พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 15

พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 15

ประมวลภาพเทศกาลภาพยนตร์ครั้งที่ 14

ประมวลภาพเทศกาลภาพยนตร์ครั้งที่ 14

พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14

พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14

ประมวลภาพเทศกาลภาพยนตร์ครั้งที่ 13

ประมวลภาพเทศกาลภาพยนตร์ครั้งที่ 13

พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13

พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13