คิดเรนเจอร์ ตอน ลูกข่าง
เทศกาลภาพยนตร์ ครั้งที่ 14 (2018), ภาพยนตร์บันเทิงศึกษาสำหรับครอบครัว

คิดเรนเจอร์ ตอน ลูกข่าง

ชื่อภาษาไทย : คิดเรนเจอร์ ตอน ลูกข่าง
ชื่อภาษาอังกฤษ : Kid Rangers – The Spinning Top
ประเภท : ภาพยนตร์บันเทิงศึกษาสำหรับครอบครัว
ผู้กำกับ :
ผลิตโดย :
ปีที่ผลิต :
ความยาว : 25 นาที
ระดับอายุ : 9-11 ปี
ประเภท : Thailand

เรื่องย่อ

ซีรี่ส์ชุด “คิดเรนเจอร์ส” (Kid Rangers) มุ่งเน้นการส่งเสริมทักษะด้านสะเต็มศึกษา (STEM) ในหมู่ นักเรียนระดับประถมศึกษา อีกทั้งเน้นการเรียนรู้แบบบูรณาการและทักษะทางสังคมในหลาย ๆ ประการ เช่น การแก้ไขปัญหา การทํางานเป็นทีม และความคิดสร้างสรรค์ โดยได้รวมเอาเทคนิค นําเสนอรูปแบบต่าง ๆ เช่น ไลฟ์แอ็กชัน และภาพ เคลื่อนไหว มาใช้ในการอธิบายเนื้อหาและแสดงหลักการทางวิทยาศาสตร์ให้ปรากฏต่อสายตาได้ แบบง่าย ๆ และชัดเจน “คิดเรนเจอร์ส” ชี้แนะขั้นตอนและวิธีการพร้อมทั้งจูงใจให้เด็ก ๆ มาสนุกกับการเรียนรู้จากการทดลอง

ก่อนหน้า

ถัดไปคลังภาพ
พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 15

พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 15

ประมวลภาพเทศกาลภาพยนตร์ครั้งที่ 14

ประมวลภาพเทศกาลภาพยนตร์ครั้งที่ 14

พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14

พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14

ประมวลภาพเทศกาลภาพยนตร์ครั้งที่ 13

ประมวลภาพเทศกาลภาพยนตร์ครั้งที่ 13

พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13

พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13