เรื่องมีอยู่ว่า ตอน เมืองในอนาคต
ภาพยนตร์ ครั้งที่ 16, ภาพยนตร์อนิเมชั่นหรือหนังสั้น

เรื่องมีอยู่ว่า ตอน เมืองในอนาคต

ชื่อภาษาไทย : เรื่องมีอยู่ว่า ตอน เมืองในอนาคต
ชื่อภาษาอังกฤษ : -
ประเภท : ภาพยนตร์อนิเมชั่นหรือหนังสั้น
ผู้กำกับ : Juliane Zerbst
ผลิตโดย : Markenfilm Crossing GmbH, European Parliament
ปีที่ผลิต : 2560
ความยาว : 2.48 นาที
ระดับอายุ : มัธยมศึกษา (12-16 ปี)
ประเภท : เยอรมนี

เรื่องย่อ

ปัจจุบันมีผู้คนมากขึ้นเรื่อยๆ ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในเมือง เมืองต่างๆ ในยุโรปจึงต้องคิดหาแนวทางอันชาญฉลาดที่จะมาบริหารพื้นที่ในเขตเมือง แต่ยุโรปจะร่วมกันสนับสนุนการคิดค้นและแลกเปลี่ยนแนวทางในการแก้ปัญหาอันท้าทายต่างๆ ทั้งมลพิษทางอากาศ การทำให้เป็นดิจิทัลและการสร้างความเท่าเทียมให้คนทุกกลุ่มในสังคมได้อย่างไร Martin Brynskov นักวิชาการศึกษาประจำ AU Smart Cities จะมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับความจำเป็นในการสร้าง smart city หรือเมืองอัจฉริยะและความท้าทายต่างๆ ที่มาพร้อมกับการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากร การทำให้เมืองยุคใหม่นั้นดียิ่งขึ้นและเชื่อมโยงถึงกันมากยิ่งขึ้น


ก่อนหน้า

ถัดไปคลังภาพ
พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 15

พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 15

ประมวลภาพเทศกาลภาพยนตร์ครั้งที่ 14

ประมวลภาพเทศกาลภาพยนตร์ครั้งที่ 14

พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14

พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14

ประมวลภาพเทศกาลภาพยนตร์ครั้งที่ 13

ประมวลภาพเทศกาลภาพยนตร์ครั้งที่ 13

พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13

พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13