เรื่องมีอยู่ว่า ตอน พลังงานสีเขียว
ภาพยนตร์ ครั้งที่ 16, ภาพยนตร์อนิเมชั่นหรือหนังสั้น

เรื่องมีอยู่ว่า ตอน พลังงานสีเขียว

ชื่อภาษาไทย : เรื่องมีอยู่ว่า ตอน พลังงานสีเขียว
ชื่อภาษาอังกฤษ : -
ประเภท : ภาพยนตร์อนิเมชั่นหรือหนังสั้น
ผู้กำกับ : Juliane Zerbst
ผลิตโดย : Markenfilm Crossing GmbH, European Parliament
ปีที่ผลิต : 2560
ความยาว : 2.07 นาที
ระดับอายุ : มัธยมศึกษา (12-16 ปี)
ประเภท : เยอรมนี

เรื่องย่อ

ภายในปี พ.ศ. 2573 สหภาพยุโรปตั้งเป้าที่จะผลิตกระแสไฟฟ้าร้อยละ 30 จากแหล่งพลังงานหมุนเวียน โรงไฟฟ้าพลังงานลมจากนอกชายฝั่งที่ผลิตพลังงานหมุนเวียนกำลังช่วยให้ยุโรปมีแหล่งพลังงานไฟฟ้าเป็นของตัวเองจากประเทศนอกเขตยุโรป ณ แท่นลอยน้ำ Helwin Alpha ไฟฟ้ากระแสสลับจากกังหันลมจะถูกแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสตรง ซึ่งจะถูกส่งต่อไปยังแผ่นดินใหญ่อย่างไม่เสียหาย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าในหนึ่งวันจะมีการผลิตพลังงานได้เป็นจำนวนมาก แต่สายส่งกลับไม่เพียงพอที่จะจ่ายพลังงานเหล่านั้นได้ทั้งหมด จึงนำมาซึ่งการสร้างจุดเชื่อมต่อระหว่างประเทศต่างๆ ขึ้นเพื่อทำให้เกิดการจ่ายพลังงานและใช้งานได้อย่างเต็มที่


ก่อนหน้า

ถัดไปคลังภาพ
พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 15

พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 15

ประมวลภาพเทศกาลภาพยนตร์ครั้งที่ 14

ประมวลภาพเทศกาลภาพยนตร์ครั้งที่ 14

พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14

พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14

ประมวลภาพเทศกาลภาพยนตร์ครั้งที่ 13

ประมวลภาพเทศกาลภาพยนตร์ครั้งที่ 13

พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13

พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13