เกิดมาเพื่อล่า ตอน โลกแห่งความหิว
ภาพยนตร์ ครั้งที่ 16, ภาพยนตร์นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม

เกิดมาเพื่อล่า ตอน โลกแห่งความหิว

ชื่อภาษาไทย : เกิดมาเพื่อล่า ตอน โลกแห่งความหิว
ชื่อภาษาอังกฤษ : -
ประเภท : ภาพยนตร์นิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม
ผู้กำกับ : Karl Perry Laylo, Dianne Faye Magbanua, Rizza Mendiola-Fillone
ผลิตโดย : GMA Network, Inc
ปีที่ผลิต : 2561
ความยาว : 20.25 นาที
ระดับอายุ : มัธยมศึกษา (12-16 ปี)
ประเภท : ฟิลิปปินส์

เรื่องย่อ

สิ่งมีชีวิตทุกชนิดต่างก็ต้องการโลกเพื่อความอยู่รอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์ที่ต้องพึ่งพาธรรมชาติอย่างมากสำหรับความต้องการขั้นพื้นฐานที่สุด นั่นคืออาหาร ผู้คนพึ่งพาผัก เนื้อสัตว์และแหล่งอาหารอื่นๆ เพื่อการดำรงชีพ แล้วความหิวของเรามีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร ด้วยความต้องการทรัพยากรที่เพิ่มขึ้น โลกจะสามารถทำให้ทุกคนอิ่มท้องได้หรือไม่ Ferds และ Nielsen สองสัตว์แพทย์ได้ติดตามการเดินทางของอาหารในฟิลิปปินส์ตั้งแต่บนผืนดิน ผ่านทะเลไปจนถึงโต๊ะอาหาร เพื่อพบว่าเราได้ใช้น้ำ ผืนดินและพลังงานไปมากเพียงใดกว่าจะได้มาซึ่งอาหารบนโต๊ะของเรา


ก่อนหน้า

ถัดไปคลังภาพ
พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 15

พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 15

ประมวลภาพเทศกาลภาพยนตร์ครั้งที่ 14

ประมวลภาพเทศกาลภาพยนตร์ครั้งที่ 14

พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14

พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14

ประมวลภาพเทศกาลภาพยนตร์ครั้งที่ 13

ประมวลภาพเทศกาลภาพยนตร์ครั้งที่ 13

พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13

พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13