ข่าวสาร

ข่าวสาร
สรุปงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14
สรุปงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14
  • วันที่โพส : 17-06-2019

งานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 14“การปฏิวัติทางอาหาร” (The Food Revolution)ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 31 ธันวาคม 2561

สรุปงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 13
สรุปงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 13
  • วันที่โพส : 17-06-2019

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 13  "ยุคแห่งมนุษยชาติ"ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน - 18 ธันวาคม 2560

ชวนดูหนังวิทยาศาสตร์
ชวนดูหนังวิทยาศาสตร์
  • วันที่โพส : 17-06-2019

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ สถานบันเกอเธ่ องค์การพิพิธภณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา จัดกิจกรรมชมภาพยนตร์ฟรีในเทศกาลภาพยนตร$...คลังภาพ
ประมวลภาพเทศกาลภาพยนตร์ครั้งที่ 14

ประมวลภาพเทศกาลภาพยนตร์ครั้งที่ 14

พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14

พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14

ประมวลภาพเทศกาลภาพยนตร์ครั้งที่ 13

ประมวลภาพเทศกาลภาพยนตร์ครั้งที่ 13

พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13

พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13

ประมวลภาพเทศกาลภาพยนตร์ครั้งที่ 12

ประมวลภาพเทศกาลภาพยนตร์ครั้งที่ 12