รมช.กระทรวงศึกษาธิการ จับมือสถาบันเกอเธ่ ชวนเยาวชนชมฟรีหนังวิทย์ชั้นดีกระตุ้นการเรียนรู้
ข่าวประชาสัมพันธ์


        รมช.กระทรวงศึกษาธิการ เปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 15 สสวท. จับมือสถาบันเกอเธ่ และหน่วยงานหลัก ชวนเยาวชนชมฟรีหนังวิทย์ชั้นดีกระตุ้นการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.นิดา สะเพียรชัย ชั้น 3 อาคาร 15 ปี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กรุงเทพฯ คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15 หัวข้อ ฮุมโบลด์ทและสายใยแห่งชีวิต (Humboldt and the Web of Life) จัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)และหน่วยงานหลักร่วมจัด โดยมี นายโยอาคิม เฮคเคอร์ ที่ปรึกษาทูตฝ่ายวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย นางมาเร็น นีไมเออร์ ผู้อำนวยการสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการ อพวช. ดร.ดิสกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการสำนักงานส่งสริม การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สสวท. และผู้บริหารหน่วยงานหลักร่วมจัด ร่วมในพิธีเปิดโดยพร้อมเพรียง   

        เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 15 หัวข้อ ฮุมโบลด์ทและสายใยแห่งชีวิต (Humboldt and the Web of Life) จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และส่งเสริมวัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ ให้เยาวชนและสังคมไทย ส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และพัฒนากระบวนการคิดเชิงวิเคราะห์ กระตุ้นให้คนหนุ่มสาว รุ่นใหม่ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในงานได้ฉายภาพยนตร์เรื่อง “โลกแห่งอนาคต ตอน โลกไร้พลาสติก” (Earth to Future: A Future Without Plastic) จากสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และการแสดง Science Show อีกด้วย        

        ในปีนี้มีภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ชั้นดีจากนานาประเทศเข้าฉายให้ชมฟรีระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 16 แห่งทั่วประเทศ และศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี ประกอบด้วยภาพยนตร์ที่เหมาะกับผู้ชมทุกวัย ได้แก่ ภาพยนตร์อนิเมชั่นหรือหนังสั้น ภาพยนตร์บันเทิงศึกษาสำหรับครอบครัว ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ วิทยาศาสตร์ชีวภาพและเทคโนโลยี โรงเรียนและผู้สนใจชมฟรี ติดต่อที่ศูนย์จัดฉายที่สะดวกหรือดูรายละเอียดได้ที่ https://sciencefilm.ipst.ac.th/team  และ https://sciencefilm.ipst.ac.th/connect คลังภาพ
พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 15

พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 15

ประมวลภาพเทศกาลภาพยนตร์ครั้งที่ 14

ประมวลภาพเทศกาลภาพยนตร์ครั้งที่ 14

พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14

พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14

ประมวลภาพเทศกาลภาพยนตร์ครั้งที่ 13

ประมวลภาพเทศกาลภาพยนตร์ครั้งที่ 13

พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13

พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13