โดยธรรมชาติแล้วคู่รักต้องประกอบด้วยชายและหญิง แต่ตอนนี้กลับไม่เสมอไป! คู่รักจะเป็นหญิงกับหญิงก็ได้ หรือชายกับชายก็ได้ คุณอาจไม่เคยรู้เรื่องนี้…