ข่าวสาร
พิธีเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 17
พิธีเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 17
  • วันที่โพส : 08-12-2021

พิธีเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 17 (The 17th Science Film Festival 2021) ณ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

พิธีเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 16
พิธีเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 16
  • วันที่โพส : 16-11-2020

พิธีเปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 16 (The 16th Science Film Festival 2020) หัวข้อ "เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" ณ หอประชุมเกอเธ่ สถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย

สรุปงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15
สรุปงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15
  • วันที่โพส : 24-02-2020

เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15  "ฮุมโบลด์ท และสายใยแห่งชีวิต (Humboldt and web of life)" ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 23 ธันวาคม 62

รมช.กระทรวงศึกษาธิการ จับมือสถาบันเกอเธ่ ชวนเยาวชนชมฟรีหนังวิทย์ชั้นดีกระตุ้นการเรียนรู้
รมช.กระทรวงศึกษาธิการ จับมือสถาบันเกอเธ่ ชวนเยาวชนชมฟรีหนังวิทย์ชั้นดีกระตุ้นการเรียนรู้
  • วันที่โพส : 06-11-2019

        รมช.กระทรวงศึกษาธิการ เปิดงานเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 15 สสวท. จับมือสถาบันเกอเธ่ และหน่วยงานหลัก ชวนเยาวชนชมฟรีหนังวิทย์ชั้นดีกระตุ้นการเรียนรู้ เมื่อ&#...คลังภาพ
พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 15

พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 15

ประมวลภาพเทศกาลภาพยนตร์ครั้งที่ 14

ประมวลภาพเทศกาลภาพยนตร์ครั้งที่ 14

พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14

พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14

ประมวลภาพเทศกาลภาพยนตร์ครั้งที่ 13

ประมวลภาพเทศกาลภาพยนตร์ครั้งที่ 13

พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13

พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13