ภาพยนตร์ทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
จำนวน 1 รายการ

ฮิคิโคโมริ "คนสันโดษ"
ฮิคิโคโมริ "คนสันโดษ"

ฮิคิโคโมริไม่เคยออกจากห้อง พวกเขาเลือกที่จะขังตัวเองนานหลายเดือนหรือเป็นปีๆ ไม่มีจบสิ้น พวกเราต่างก็เคยผ่านประสบการณ์การถูกล็อคดาวน์ จำกัดบริเวณให้อยู่แต่ที่บ้าน ฮิคิโคโมริเลū...คลังภาพ
พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 15

พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 15

ประมวลภาพเทศกาลภาพยนตร์ครั้งที่ 14

ประมวลภาพเทศกาลภาพยนตร์ครั้งที่ 14

พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14

พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14

ประมวลภาพเทศกาลภาพยนตร์ครั้งที่ 13

ประมวลภาพเทศกาลภาพยนตร์ครั้งที่ 13

พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13

พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13