ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

รอบจัดฉายภาพยนตร์
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอุบลราชธานี ดาวน์โหลด
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี ดาวน์โหลด
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง ดาวน์โหลด
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์ ดาวน์โหลด
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา ดาวน์โหลด
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต ดาวน์โหลด
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลอง ดาวน์โหลด
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพิษณุโลก ดาวน์โหลด
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส ดาวน์โหลด
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาปัตตานี ดาวน์โหลด
*รอบจัดฉายอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม กรุณาติดต่อศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง


คลังภาพ
พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 15

พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 15

ประมวลภาพเทศกาลภาพยนตร์ครั้งที่ 14

ประมวลภาพเทศกาลภาพยนตร์ครั้งที่ 14

พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14

พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 14

ประมวลภาพเทศกาลภาพยนตร์ครั้งที่ 13

ประมวลภาพเทศกาลภาพยนตร์ครั้งที่ 13

พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13

พิธีเปิดงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 13